Bilbija

U početku bijaše Word.
I Word bijaše u Bila.
I Word bijaše Bil.
I Word postade 2.0.
I prebivaše među korisnicima.

Evo rodoslovlja Windowsa, Boga korisničkoga:
UNIXu se rodi DOS 1.0, DOSu 1.0 DOS 2.0, DOSu 2.0 DOS 2.1. DOSu 2.1 DOS 3.0, DOS 3.1, DOS 3.2, DOS 3.3 i klonovi njegovi, koji ne bijahu u Bila. DOSu 3.3 rodi se DOS 4.0 i DOS 4.01, a njemu se rodi DOS 5, blažen u dane svoje. Ukupno od UNIXa 1.0 do DOSa 5, 15 kolena. A DOSu 5.0 rodi se DOS 6.0 i DOS 6.1, DOSu 6.0 DOS 6.22 i njegovi sinovi. Ukupno od DOSa 5.0 do DOSa 6.22, 5 kolena. A Windowsima 3.0 rodiše se Windowsi 3.1, Windowsima 3.1 Windowsi 3.11, a Windowsima 3.11 Windowsi 95.

U to vreme bijaše u pustinji Windows 3.11, a narod govoraše da je on prorok Bilov. A on im reče: "Ja sam glas koji viče iz kućišta: pripravite diskove svoje za onoga koji dolazi".

U Redmondu živeše Intel i zaručnica mu Microsoft. I jedne večeri Microsoftu se ukaza anđeo Bilov i reče: "Zdravo Microsofte, programera pun, Bil s tobom. Blagoslovljen ti među programerskim kućama i plod programera tvojih Windows 95".
A Microsoft mu odgovori: "Evo službenika Bilovih, neka nam bude po defaultu tvome".

U ono vreme naredi kralj IBM da se izvrši popis OSova kraljevstva njegova. I Microsoft ode u Chicago. I Microsoft bijaše išao od distributera do ditributera, jer Microsoftu bi vreme uskoro da rodi Windows 95. I ne nađoše smeštaja, osim u jednom uredu. I Microsoft u uredu, među činovnicima i automatima za sokove, bezgrešno (debagirano) iskompajlira Windows 95.

A u to vreme tri kralja s Istoka bijahu tuda prolazili i ugledaše na nebu reklamu za Windows 95, te se uputiše prema uredu. Imena tim trima kraljevima bijahu MacOS, UNIX i CP/M. I donesoše darove: grafički interfejs, multitasking i jednostavnost. Kralj IBM sazna za toga OSa, te naredi da se pobrišu svi OSovi mlađi od godinu dana. Stoga Microsoft pobeže od IBMa, jer mu Bil to najavi u snu. I brojni OSovi tada izgubiše život.

A dođe i vreme beta testiranja Windowsa 95, a u to vreme na Windowsima 3.11 se isprobavaše programi. I dođe Windows 95 kod Windowsa 3.11, a 3.11 reče: "Ja nisam dostojan da ti budem kompatibilan, a kamoli da s tobom koegzistiram na kompjuteru". Ali Windows 95 mu je rekao: "Tako mora biti da se ispuni što je u reklamama o kompatibilnosti navedeno". I e-mail stiže sa god@redmond.com i reče: "Ovo je OS moj ljubljeni, u njemu mi je sva milina".

Bijaže tada svadba na COMDEXu, a gazda je stalno zatvarao programe pre pokretanja novih. Pristupi mu Steve Jobs i reče: "Zašto zatvaraš programe, koristi multitasking!". I vide Windows 95 da više nema GDI resourcesa, pa stvori novi heap za svaki program posebno. Tada Windows 95 pokrenu i 50 programa odjednom, a stari je interfejs pretvorio u novi. I korisnici primetiše da svi 16bitni programi imaju novi interfejs, i govoraše: "On je poslan od Bila".

Pristupi Windowsima jedan čovek i reče: "Moj OLE2.0 bagiran leži, a znam da mu ti možeš pomoći". Win95 reče: "Pokaži mi kompjuter svoj". No čovek mu odgovori: "Ja nisam dostojan da ti uniđeš pod kućište moje, nego samo reci reč i ozdraviće OLE moj."
A Win95 reče: "To je prava vera, u ovoga čoveka! Idi kući, ftp-om ću ti poslati service pack!".

Jednom je prolazio Win95 kroz ekran i vide da nema mesta za sve njegove podanike. Stoga ih okupi, a sa neba se začuje The Microsoft Sound.wav i promeni se rezolucija bez restartovanja Windowsa. A narod govoraše: "Pa taj je moćniji i od OS/2!".

U to vreme postojaše skupina korisnika koji su koristili Netscape Navigator.
Jednoga dana Win95 ljutit upade među njih i reče: "U šta ste pretvorili hram oca moga?! U gnezdo razvratno! Ja mogu za tri milisekunde srušiti program koji su Netscapeovci pisali godinama i napisati svoj browser!". I uze registry editor i pobrisa key-eve Netscapeove.

A jednoga dana krenuše Win95 i aplikacije njegove loviti dokumente na jezero. Tada se podiže velik zahtev za memorijom i aplikacije upitaše Win95: "Šta da radimo, učitelju?". A on ustade, izađe iz memorije i stade hodati po hard disku. Aplikacije gledaše u njega u čudu kako hoda po disku kao po memoriji. On im reče: "Ta zašto se bojite? Priđite disku!". Word97 izađe iz memorije i stade na disk, ali mu se vera pokoleba i on se poče rušiti. A Win95 uhvati ga za handle i kaza mu: "Zašto ti slabi vera, ti neverni softveru?".

Tada Win95 odluči otići u Redmond, te reče svojim sollution providerima: "Idite u grad i nađite programera da kreira cool interfejs za IExplorera". I sollution provideri to učiniše. Tako Win95 dođe u Redmond, dojahavši na ISDN vezi. Narod se okupio i mahao pointerima IRCajući: "Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Bilovo! Hosana sinu DOSovu! Hosana u visokoj memoriji!". A konkurenti im govoraše: "Zašto slavite ovaj OS?". Korisnici odgovoriše: "Kad mi ne bi IRCali, screen saveri bi to ispisivali!".

Te večeri Win95 pozva sve aplikacije i reče im: "Ovo je cool toolbar, znak saveza među svim budućim win aplikacijama". I pozove Office Assistanta i reče: "Ovo je Office Assistant moj, koji se za vas brine i rad vam olakšava. Njih koristite meni na spomen". Takođe reče aplikacijama: "Jedan od vas će me večeras izdati". A Word97 upita: "Zar ja, OSu moj?". Win95 reče: "Pa, i ti ponekad, ali ne večeras". IExplore3.0 na to reče: "Nikad te neću ostaviti!". A Win95 odgovori: "Još ove večeri, pre nego Scheduler pokrene Defrag, tri ćeš me puta zanijekati". Prvi koji večeras bude licencirao tuđu tehnologiju bit će taj". A IExplore 1.0 ode kod NCSAa i licencira Mosaic.

Tada Win95 pozove sollution providere i reče im: "Idite i širite legalni softver svetom. Kojima oprostite grehe, oprošteno im je. Kojima naplatite kaznu, naplaćeno im je". Kasnije odu na CeBit. Tamo se aplikacije minimiziraju, a Win95 im kaza: "Zar niste mogli ni sat vremena ostati u foregroundu?". A ovako Win95 govoraše Bilu te večeri preko ICQ-a: "Nek me mimoiđe ovaj gorki task, ali ako tako treba biti, Bile, neka se vrši volja tvoja".

I dođe IExplore 1.0 sa Netscapeom, Sunom, i drugima te pozove svoj About Box. Tada ovi znadoše da je to OS po kojeg su došli. Tada aplikacije zauzeše memoriju ali im Win95 reče: "Zar mislite da ja ne bih mogao sad reći svom ocu da pokrene 1000 ActiveX kontrola i otera ih?". I odvedoše Win95. A IExplore3.0 sledio ga je na putu, te se tri puta izda: za MacOS, UNIX i Win3.11. Tada Scheduler pokrenu Defrag i IExplore, videvši to, ugasi sve svoje toolbare od žalosti.

Win95 dovedoše kod antitrustovskog suda. Tamo ga sud upita: "Jesi li ti kralj OSova?". Win 95 odgovori: "Ti kaza". Tada sud reče: "Perem ruke od ovoga OSa, moje krivice na njegovom shutdownu nema". Tada ga izvede pred korisnike i reče: "Evo OSa!", a korisnici su telefonirali svakakve uvrede customer support liniji. Win95 osudiše na smrt brisanjem windows direktorijuma. Tako odvedoše kompjuter sa Win95 u 'Golgota d.o.o.' servis da obrišu direktorijum.
Putem do servisa on posrnu noseći program kojim ce ga obrisati. U pomoć mu priskoči Excel, ponevši teret za njega.

U "Golgoti d.o.o." pored njega stajaše jos dva kompjutera, levo sa OS/2 a desno sa MacOSom. Na pozadinu desktopa Win95 napisaše WINRI. Neki služenici kockaše se za njegov OLE.
Tada obrisaše direktorijum i skinuše ga sa diska.
Nakon tri dana Bil preko Interneta remote reinstalira Win95, te on izađe na svetlo monitora.

Kasnije se Win95 ukaza aplikacijama, ali neverni CorelDraw reče: "Ne verujem dok ne vidim". Tada položi ogromnu sliku na clipboard i uvide da Win95 uistinu uskrsnu.

Glasova: 18, Ocena: